Konzultace

  •  Vysvětlení výživového event. pohybového plánu
  •  Osobní konzultace 1 x za 14 dní (kontrolní měření, co vyhovuje, nevyhovuje, změny)
  •  Konzultace mailem kdykoliv