Výživový plán

  •  Rozbor pětidenního záznamu vašeho dosavadního stravování
  •  Porovnání s doporučeným příjmem
  •  Výsledky diagnostiky, stanovení optimálního denního doporučeného příjmu stravy s ohledem na poměr příjmu základních živin (cukry, bílkoviny, tuky) a jejich  zdrojů, které přímým způsobem ovlivňují rychlost metabolických procesů
  •  Obecná doporučení a rady
  • Individuální potřeby klienta (zdravotní omezení, práce na směny, chuťové preference, finanční možnosti apod.)
  •  Vzorový jídelníček na 7 dní včetně receptů
  •  Vhodné tekutiny
  •  Doporučené potraviny
  •  Rozbor pohybové aktivity a doporučení